www.dbook2.com

 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> พระพุทธศาสนา,หลักคำสอน,ธรรมะ - ปรัชญา >> วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
  Tell a Friend

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).

รหัสสินค้า: 000375
ราคา: 0.00 บาท
รายละเอียด:

พิมพ์ครั้งที่ 8 ปี 2547 จำนวนหน้า165 หน้า ใหม่เอี่ยม

คนเรานี้จะมีความสุขอย่างแท้จริง ก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง คนที่รู้จักดำเนินชีวิตได้ถูกต้องย่อมมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขที่แท้จริง หนังสือเรื่อง “วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม” เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านรู้วิธีคิดตามหลักพุทธรรม กระบวนการคิดในแนวทางพระพุทธศาสนาและการปฎิบัติตนอย่างละเอียด ซึ่งวิธีคิดดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข เหมาะกับสภาวะทางสังคม ทางธรรมชาติ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหน้าคำนำ)

//